Obchodné podmienky

Obchodné podmienky nákupu v elektronickom obchode www.rilon.sk
 

1. Rozsah platnosti
Každý nákup na našich stránkach spadá pod všeobecné podmienky, ktoré sú platné v danom čase. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky s ktorými ste sa vopred oboznámili. Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.


2. Priebeh objednávky
Pre prevedenie Vašej objednávky Vám ponúkame tieto možnosti:
- naše internetové stránky www.rilon.sk (nepretržite)
- e-mailom na adrese: info@rilon.sk
- telefonicky na čísle: 0903932683, 0903146285


3. Informácie o výrobkoch
Upozorňujeme našich zákazníkov, že niektoré výrobky sú dodávané v cudzojazyčných návodoch na použitie. Návod v slovenskom, prípadne českom jazyku je pribaľovaný k výrobku pri odosielaní.

4. Ceny
Predajné ceny na stránkach sú uvedené v eurách vrátane DPH, bez poplatkov za dopravu. Prípadné náklady na dopravu užívateľ uvidí postupne ako pridáva výrobky do košíka a tieto budú zaúčtované na konci objednávky k cene vybratých výrobkov. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše ceny, ale zaväzujeme sa uplatniť ceny uvedené na stránkach v čase Vašej objednávky.

5. Dostupnosť tovaru
Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na sklade. Dostupnosť tovaru sa môže v priebehu dňa meniť, čo sa nemusí ihneď prejaviť na stránke. Tovar môže byť v čase objednania vypredaný a vtedy bude objednávka vybavená v najbližšom možnom termíne. V prípade, že niektorý z objednaných výrobkov nie je k dispozícii na sklade, zaväzujeme sa, že Vás budeme informovať do 24 hodín od prijatia objednávky, aby sme Vám oznámili lehotu, v ktorej bude možné tovar dodať. Cena pri tovare označenom ako akcia platí do vypredania zásob.

6. Doručenie
Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke.
Ponúkame Vám nasledovné spôsoby dopravy a spôsoby platby:

Spôsob doručenia:

- Kuriér (zásielky posielame Poštovým kuriérom alebo kuriérom DPD podľa zváženia o aký objednaný tovar pôjde). Kuriér doručuje zásielky do 24 hodín. V prípade, že tovar máme skladom, bude objednávka odoslaná v priebehu 2-48 hodín a doručená adresátovi už na druhý deň po odoslaní. Vyhradzujeme si právo nedodržať tento termín v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nedokážeme ovplyvniť.

- Osobný odber (objednaný tovar si môže zákazník prevziať aj osobne, je však potrebné sa o tom dohodnúť individuálne na telefónnom čísle 0903932683 alebo 0903146285).

Spôsob platby:

- Dobierka - ak si zákazník pri vytvorení objednávky zvolí spôsob platby "DOBIERKA", predpokladá sa, že objednaný tovar doručí kuriér (spôsob doručenia bol zvolený "KURIÉR"). Zákazník následne za objednaný a dodaný tovar zaplatí kuriérovi pri prevzatí tovaru. Kuriér mu po zaplatení vystaví doklad o zaplatení (prevzatí úhrady).

- Platba vopred - ak si zákazník pri vytvorení objednávky zvolí spôsob platby "PLATBA VOPRED", tak následne bude zákazníkovi vystavený daňový doklad (faktúra), ktorá mu bude zaslaná na kontaktný email. Po pripísaní úhrady na náš účet bude následne objednaný tovar zaslaný zákazníkovi.

- V hotovosti - ak si zákazník pri vytvorení objednávky zvolí spôsob platby "V HOTOVOSTI", predpokladáme že si objednaný tovar bude chcieť vyzvdinúť osobne podľa predchádzajúcej telefonickej dohody. Za dopravu mu cena nebude následne účtovaná.

Cena doručenia:

- Kuriér - k objednanému tovaru sa účtuje cena za kuriéra a balné vo výške 4,50 € s DPH.

- Dobierka - pri označení spôsobu platby "Dobierka", účtuje sa poplatok za dobierku 1,50 € s DPH.

- Platba vopred - pri označení spôsobu platby "Platba vopred", neúčtujeme poplatok 1,50 € za dobierku. Účtuje sa iba poplatok 4,50 € s DPH za dopravu a balné.

- Osobný odber - pri označení, respektíve pri pripísaní do poznámky "Osobný odber" neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky k objednanému tovaru. Takýto odber si treba následne dohodnúť aj telefonicky a dohodnúť si termín a miesto prevzatia objednaného tovaru.

Nenesieme zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci.
V prípade neobdržania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať.
Bez toho aby to akokoľvek ovplyvnilo zákonom stanovené záruky Vám odporúčame, aby ste nám čo najskôr zaslali informácie o akejkoľvek nezrovnalosti tovaru s objednávkou pri doručení tohto tovaru, a to na niektorý z uvedených kontaktov. Vrátené výrobky môžu byť prijaté len ak sú v pôvodnom stave, najmä čo sa týka pôvodného obalu, príslušenstva a návodov. V prípade, že sa potvrdí dodanie nezodpovedajúcej objednávky, užívateľ si bude môcť vybrať medzi opravou alebo nahradením výrobku okrem prípadu ak je jedna z možností neporovnateľne nákladnejšia než druhá možnosť.


7. Neprevzatie zásielky:
Pokiaľ si zákazník neprevezme zásielku s objednaným tovarom z pošty alebo od kuriérskej spoločnosti, prípadne si ju na základe písomného oznámenia pošty o uložení zásielky nevyzdvihne v úložnej dobe, zásielka sa nám vráti naspäť. Samozrejme musíme zaplatiť spätné prepravné náklady slovenskej pošte alebo kuriérskej spoločnosti. V prípade neprevzatia zásielky sa zákazník zaväzuje uhradiť poplatok 15€ ako náhradu spôsobenej škody (poštovné a balné náklady za zásielku smerom ku zákazníkovi aj späť, náklady za zaslanie výzvy na úhradu) v lehote 7 pracovných dní od doručenia výzvy na úhradu. V prípade nezaplatenia stanoveného poplatku sme nutení tento vymáhať súdnou cestou.


Daňový doklad Vám zasielame spolu so zásielkou alebo ho obdržíte pri osobnom prevzatí tovaru.

9. Podmienky storna
Odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzujete, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. §10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Ak výrobok nespĺňa Vaše očakávania, máte možnosť nám tento výrobok vrátiť v lehote 14 pracovných dní. Od kúpnej zmluvy máte právo odstúpiť bez akejkoľvek zrážky, okrem nákladov na prepravu. V tejto lehote nám môžete výrobok zaslať späť na vlastné náklady, spolu s faktúrou a riadne vyplneným návratovým formulárom. Toto sa nevzťahuje na osobné vyzdvihnutie tovaru, v takomto prípade ide o osobný nákup.

Svoje právo odstúpiť od zmluvy musíte uplatniť písomne, ako náhrada za odstúpenie od zmluvy stačí riadne vypísaný a priložený návratový formulár. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu kam odoslať vrátenú čiastku ceny. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy ste povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. v originálnom obale vo forme poistenej zásielky. Produkt vrátený v zákonom stanovenej lehote nesmie mať odlepenú pôvodnú výrobnú ochrannú fóliu a nesmie byť používaný. Tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. (doporučene neznamená na dobierku). Návrat výrobku je na vlastné náklady zákazníka. Tovar neposielajte na dobierku, takto zaslaný tovar nebude prebratý a vráti sa Vám späť.

V prípade, že odstúpite od zmluvy a doručíte predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálnom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vrátime Vám už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú vo faktúre v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na Vami určený účet.

V prípade, že odstúpite od zmluvy a doručíte predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vrátime Vám už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú vo faktúre alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457, § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na Vami určený účet.

V prípade poškodenia tovaru ide výrobok na posúdenie súdnemu znalcovi, pričom si zákazník uhradí náklady na ohodnotenie výrobku.

Tovar je potrebné zasielať doporučene a u prepravcu poistiť na kúpnu cenu výrobku. Je to potrebné z dôvodu možnej krádeže alebo straty tohto tovaru vinou prepravcu. Návrat výrobku je na vlastné náklady zákazníka. Tovar neposielajte na dobierku, takto zaslaný tovar nebude prebratý a vráti sa Vám späť.

Prijaté budú len výrobky v pôvodnom stave a kompletné (s obalom, príslušenstvom, návodmi, daňovým dokladom), v bezchybnom stave. Žiadny nekompletný, zničený, poškodený alebo zašpinený výrobok nebude prijatý.

Vyššie uvedené lehoty sú počítané odo dňa doručenia objednávky.

10. Vrátenie tovaru
Navrátený tovar nám zašlite poštou alebo iným prepravcom.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poplatky za prepravu si hradí užívateľ okrem prípadu, že tovar nezodpovedal objednávke (návrat výrobku je na vlastné riziko zákazníka.)


11. Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, 040 01 Košice
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220781
fax č.: 055/6224547
e-mail: ke@soi.sk


12. Ochrana osobných údajov
Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.rilon.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.rilon.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.